Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 07:47

12η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδας – Ρωσίας

Οι προπαρασκευαστικές εργασίες της Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής (ΜΔΕ) έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, τη Πέμπτη 18 Απριλίου. Οι εργασίες καλυψαν μεγάλο εύρος των διμερών οικονομικών σχέσεων (εμπορικές σχέσεις, αγροτική ανάπτυξη, ενέργεια, μεταφορές, τουρισμός, παιδεία και έρευνα και τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογίες πληροφορικής, και επιχειρηματική συνεργασία κλπ). Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.Θεόφιλος Λάκης Ιωαννίδης παραβρέθηκε στις εργασίες και συζήτησε για τις ελληνορωσικές σχέσεις με εκπροσώπους της ρωσικής και ελληνικής πλευράς.