Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016 09:05

Thessaloniki Summit 2016

Με σύνθημα την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της προόδου στη χώρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την Συμεών Τσομώκος ΑΕ διοργανώσε την 1η Σύνοδο της Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2016), από 12-14 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο HYΑTT Regency στη Θεσσαλονίκη.