επιμελητήριο

Το μήνυμα του προέδρου

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνο-Ρωσικών Σχέσεων ιδρύθηκε το 2013 στην Θεσσαλονίκη, τα γραφεία μας βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 3. Είναι μία σύμπραξη γνωστών και πετυχημένων εμπόρων και επιχειρηματιών, καθώς και διακεκριμένων επιστημόνων, και έχουμε την στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και του Ρωσικού Προξενείου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της δημιουργίας του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελληνο-Ρωσικών Σχέσεων είναι να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε Έλληνες και Ρώσους επιχειρηματίες εμπόρους και επενδυτές, με σκοπό την οικοδόμηση ισχυρών εμπορικών και επενδυτικών συνεργασιών και δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

              

Η υποστήριξη που μπορεί να παράσχει το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνο-Ρωσικών Σχέσεων μπορεί να αφορά από μία συγκεκριμένη και στοχοποιημένη έρευνα σχετικά με την ύπαρξη ενδιαφερομένων (επενδυτών-εμπόρων-βιομηχάνων κλπ) που επιθυμούν και διερευνούν την πιθανότητα συνεργασίας ή επένδυσης (μέσω συμμετοχής ή εξαγοράς), μέχρι και την πλήρη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών στη Ρωσία με συμμετοχή εκπροσώπων Ελληνικών Υπουργείων, ή ακόμη και τη διοργάνωση συνεδρίων-forum-εκθέσεων γενικού ή κλαδικού ενδιαφέροντος. Μπορεί ακόμη να παρέχει υπηρεσίες μεταφράσεων ή επίσημων επικυρώσεων αν και όπου απαιτείται.

             

Στο Επιμελητήριο , πιστεύουμε στους ισχυρούς διαχρονικούς ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, και επιθυμούμε την περαιτέρω βελτίωση αυτών των δεσμών στους χώρους του εμπορίου και των επενδύσεων γενικά, σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα (ακίνητα, ενέργεια, έπιπλα, τρόφιμα και ποτά, αγροτικά προϊόντα, πάσης φύσεως εξοπλισμό, υγεία, παιδεία, αθλητισμό, πληροφορική κλπ)
 Αναμένουμε την απάντηση σας για μία δημιουργική και γόνιμη συνεργασία.

Μετά τιμής,  

Πρόεδρος:
ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Δικηγόρος-Οικονομολόγος
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου των Παρισίων

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνορωσικών Σχέσεων

Ακολουθήστε μας