επιμελητήριο

Ίδρυση - Σκοπός

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνορωσικών Σχέσεων ιδρύθηκε το 2013 και διοικείται από εξαμελή Διοικητική Επιτροπή και Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 15 μέλη.

Σκοπός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελληνορωσικών Σχέσεων είναι η επιδίωξη της ανάπτυξης των εμπορικών συναλλαγών και της προώθησης των εμπορικών, οικονομικών και τεχνολογικών σχέσεων της Ρωσίας και της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα:
  • Παρακολουθεί τις προκλήσεις των καιρών με ποιότητα και κατάλληλη οργάνωση,
  • Δίνει μια νέα δυναμική στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, προσπαθώντας να μειώσει τα μειονεκτήματα και να ενισχύσει τα πλεονεκτήματά τους.
  • Συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επιτυχούς πληροφόρησης του επιχειρηματικού κόσμου
  • Ενημερώνει συστηματικά τα μέλη του γύρω από τις εξελίξεις σε κρίσιμα οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα
  • Προωθεί και συντονίζει το Διμερές Εμπόριο και τις συνέργιες των 2 πλευρών
  • Προκρίνει & υποστηρίζει τις Επιχειρηματικές επαφές μεταξύ των 2 πλευρών

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνορωσικών Σχέσεων

Ακολουθήστε μας